W ofercie naszej firmy znajduje się pełny zakres usług geodezyjno - kartograficznych towarzyszących wszelkiego rodzaju pracom inwestycyjnym a w szczególności:

 • mapy do celów projektowych (wersje cyfrowe lub tradycyjne)
 • mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych
 • mapy do celów prawnych
 • tyczenie budynków i budowli na gruncie
 • tyczenie urządzeń podziemnych
 • podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych
 • podziały na terenach rolnych i leśnych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych: wodociągów, kanalizacji, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów, ciepłociągów, itp. inwentaryzacje budynków i budowli
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiary objętościowe
 • pomiary użytków do ARiMR
 • inne nietypowe
 •  

Takie i inne dylematy
każdego inwestora chętnie rozwiejemy, doradzając najkorzystniejsze rozwiązanie, oszczędzając Państwa czas
i pieniądze.

Z poważaniem:
Sławomir Wnuk

Komptechnology 2008